Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Ενοριακές Δραστηριότητες στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καινουργίου

>
Tο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου...

Α. Κατηχητικές Συνάξεις
Αγόρια – Κορίτσια ( Νήπια έως και Γ’ Δημοτικού) : Σάββατο  2:30  έως 4:00 μμ
✶✶✶
Αγόρια (Δ΄ έως και ΣΤ΄Δημοτικού) :  Σάββατο  4:00  έως 5:30 μμ
Αγόρια Γυμνασίου – Λυκείου :  Σάββατο  6:00  έως 7:00 μμ
✶✶✶
Κορίτσια (Δ΄ έως και ΣΤ΄Δημοτικού) :  Σάββατο  2:30  έως 4:00 μμ
Κορίτσια Γυμνασίου :  Σάββατο  4:00  έως 5:30 μμ
Κορίτσια Λυκείου  :  Κυριακή   5:00  έως 6:00 μμ
✶✶✶
Συναντήσεις κυριών  :  Κυριακή   6:00  έως 7:00 μμ
Συναντήσεις ανδρών  :  Πέμπτη    7:00  έως 8:00 μμ

Β. Θεατρικό Παιχνίδι
Είναι μια δημιουργική ώρα που βοηθάει τα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπο.
Πραγματοποιείται κάθε Σάββατο 12:00 έως 1:00 μμ στο πνευματικό μας κέντρο.

Γ. Παραδοσιακές Χορωδίες
Χορωδία Ενηλίκων  :  Κυριακή   4:00 έως 5:00 μμ
Χορωδία Παιδική & Εφηβική :  Κυριακή   5:00  έως 6:00 μμ

Δ. Ενοριακή Δανειστική Βιβλιοθήκη
Σάββατο  12:00  έως 1:00 μμ  &   3:00  έως 7:00 μμ
Κυριακή   4:00  έως 6:30 μμ   &   Τρίτη   6:00  έως 7:30 μμ