Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Η Ελένη Σούκη Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας στο νοσοκομείο Αγρινίου

>
Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike νοσοκομειο
Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νιας, ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5754/19-7-2018 (ΑΔΑ:Ω9ΕΩ469ΗΔΜ-ΕΟ7) απόφαση ...
του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, ορίσθηκε η ιατρός  Σούκη Ελένη, Διευθύντρια Μικροβιολογικού, ως Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Αιτωλ/νιας-Ν.Μ. Αγρινίου με τριετή θητεία.
Εκ μέρους της Διοίκησης, εκφράζουμε κάθε ευχή για ευδόκιμη και αποτελεσματική θητεία προς όφελος των εργαζομένων, των συμπολιτών μας και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα.                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                                 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ