Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγρινίου

>

Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike συμβούλιο
Την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στις 19:00 μ.μ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:...


Συζήτηση και ενεργή δράση επί της δωρεάς (τεχνολογικό και αρχειακό υλικό) των Αδελφών Παναγόπουλου προς τον Δήμο Αγρινίου. (Κατόπιν σχετικού ερωτήματος).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

Επί πρωτοβουλίας πολιτών για την διάσωση των καπναποθηκών Ηλιού στο Αγρίνιο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης - Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και ΔΗ.Π.ΕΘΕ. Αγρινίου, περιόδου 2018-2020 και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου).
(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Μπούτιβα).

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Αποδοχή απόφασης ένταξης για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κυπαρίσσου,  Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Έγκριση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής   2019-2021 του Υποτομέα S1313  «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Εξόφληση λογαριασμών Ο.Τ.Ε.   με ενσωμάτωση στους λογαριασμούς υπηρεσιών χρήσης πολυμεσικής πληροφόρησης τρίτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Έγκριση διοργάνωσης εγκαινίων της Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου  κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
Πρόσληψη  δύο (2) ατόμων,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2018,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την περισυλλογή – διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής κ. Αδάμης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής κ. Παπούτσης).

Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας   για την ανάθεση  σε τρίτο  της   σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου  Αγρινίου (Γυμνάσιο  και Λυκειακές τάξεις)  για το σχολικό έτος 2018-2019.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από Δικαίωμα Ταφής και από παράβαση Κ.Ο.Κ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Συνδιοργανώσεις  αθλητικών εκδηλώσεων: α) Τελικής φάσης Πανελληνίου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης παίδων (συνδιοργάνωση με Ε.Ο.Κ.), β) Πρωταθλήματος επιχειρήσεων ποδοσφαίρου Αγρινίου (συνδιοργάνωση με «ΑΝΔΡΑΙΜΩΝ») και γ) Εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Αγρινίου (συνδιοργάνωση με ΕΣΚΑΒΔΕ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης - δράσης στα πλαίσια ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού   σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του μελανώματος και των δερματικών παθήσεων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Αντικατάσταση επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής  παραλαβής  συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της  Διεύθυνσης   Κοινωνικής  Προστασίας  και  Δημόσιας   Υγείας).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 23/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Έλεγχος και αποζημίωση επικειμένων στα πλαίσια της προετοιμασίας  της μελέτης έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση  υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας». Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου 1991.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 951 και 953 σχ.  πόλης Αγρινίου. Επί αιτήσεως Ιουλιέτας Βλάμη.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε.  του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «Κaτaσκευή τοιχίων αντιστήριξης - τεχνικών έργων οδοποιίας και τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου:  «Έργα διαμόρφωσης οδών και τεχνικών έργων πρόσβασης σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους (προσβάσεις Νηπιαγωγείου Νεάπολης - περιμετρική Γούναρη κ.λπ.)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου:  «Διανοίξεις - ασφαλτοστρώσεις - συντηρήσεις - οδών σχεδίου πόλης Δήμου Αγρινίου περιοχή Άη-Βασιλιώτικα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).