Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Δήμος Αγρινίου :Επανασύνδεση ρεύματος σε 12 νοικοκυριά, με καταβολή ειδικού βοηθήματος

>
Αποτέλεσμα εικόνας για agriniolike ÏÎµÏÎ¼Î±Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου ενημερώνει ότι στην Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε...
με την αριθμ. Απόφαση 207/2018 Δημάρχου Δήμου Αγρινίου, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν.4508/2017 που προβλέπει τη Σύσταση Ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος,  υποβλήθηκαν είκοσι δύο (22) αιτήσεις πολιτών οι οποίοι είχαν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μετά από έλεγχο, εγκρίθηκαν οι δώδεκα (12) αιτήσεις και έχει ήδη πιστωθεί η εφάπαξ παροχή ειδικού βοηθήματος από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε  ΑΕ  απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο εκκρεμούσαν οι οφειλές των δικαιούχων των εν λόγω παροχών.


                                                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
         ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


                                                                       ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ