Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Καινούργιο :Ξεκίνησαν οι εργασίες στο δεύτερο κομμάτι του αποχετευτικού

>

Ξεκίνησαν οι εργασίες του αποχετευτικού στο Καινούργιου,στο κομμάτι που βοριοανατολικά του Καινουργίου και συγκεκριμένα...
από τα μέσα περίπου το περιφερειακού δρόμου ,κοντά στο γήπεδο 5χ5 και προς την ανατολική πλευρά του χωριού.Ο δεύτερος εργολάβος ξεκίνησε την διάνοιξη τομών και την τοποθέτηση των ενδεδειγμένων σωλήνων.
Το έργο όταν ολοκληρωθεί θα καταλήγει σε βιολογικό καθαρισμό επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου.