Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Καινούργιο :Παρασκευή σαπουνιών στο πλαίσιο πειραμάτων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο

>
Τη Δευτέρα 23 Απριλίου επισκέφτηκαν το Σχολείο οι υπεύθυνοι του Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Αγρινίου...
κ.κ. Σπύρος Τσοβόλας και Αλέκος Αλπάς και έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης του Σχολείου μας να κατανοήσουν τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα που βρίσκονται γύρω μας, να πληροφορηθούν για τις χαρακτηριστικές τους ιδιότητες και να πειραματιστούν μαζί τους. Στο τέλος παρασκεύασαν σαπούνια τα οποία και θα παραλάβουν τις επόμενες μέρες.