Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Καινούργιο:Ενημέρωση για την ένταξη τριτέκνων στο μειωμένο τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α

>
Αποτέλεσμα εικόνας για kainourgiopress κοινότηταΕνημέρωση από την Δ.Κ Καινουργίου για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά
Αναλυτικά...
τα δικαιολογητικά για να ενταχθούν οι οικογένειες
τριτέκνων στο μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΥΑ Αγρινίου
1. Αίτηση (δίνεται από την Δ.Ε.Υ.Α)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Βεβαίωση από τον Σύλλογο Τριτέκνων Νομού Αιτ/νιας
5. Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού Δ.Ο.Υ.
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
7. Λογαριασμός Ύδρευσης
8. Μισθωτήριο συμβόλαιο μέσα από το taxisnet, εάν πρόκειται για
ενοικιαζόμενη κατοικία.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ :
1. Οι αιτούντες να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι Αγρινίου.
2. Το τιμολόγιο τριτέκνων παρέχεται, εφόσον όλα τα προστατευόμενα
μέλη είναι μέχρι 18 ετών.
Προσοχή: Παρατείνεται η παροχή του τιμολογίου μέχρι την ηλικία των 25
εφ” όσον για τα προστατευόμενα μέλη που έχουν ολοκληρώσει το 18ο
έτος, προσκομίζονται κάθε έτος τα απαραίτητα δικαιολογητικά(βεβαιώσεις
σπουδών, κάρτα ανεργίας κ.τ.λ.)
3. Σε ότι αφορά τους τρίτεκνους έχουν τεθεί εισοδηματικά κριτήρια.
Το εισοδηματικό κριτήριο ανέρχεται σε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
10.000 ευρώ προσαυξανόμενο 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
(π.χ για τρίτεκνο 10.000 ευρώ + (3.000*3)=19.000 ευρώ).

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ