Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Συνέντευξη τύπου ανοιχτή για το κοινό στο παλιό νοσοκομείο Αγρινίου

>
Η ενημέρωση από τον διοικητή του Γ.Ν.Αιτ/νιας

Σας ενημερώνουμε ότι στις 10/07/2017 και ώρα 10.00 π.μ., θα δοθεί συνέντευξη τύπου με θέμα :...
 «1. Δράσεις και αποτελέσματα ενός έτους Διοίκησης του Γ.Ν. Αιτ/νίας
       2. Σχεδιασμοί και στόχοι για το μέλλον».
Η συνέντευξη, με αφορμή την έναρξη φύλαξης του παλαιού Νοσοκομείου, θα δοθεί στον αύλειο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό.                                                      Ο Διοικητής


                                                            Δημήτριος Γ. Μιχάλης