Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Τα πρώτα πρόστιμα σε "ανασφάλιστους" ήρθαν σε Αγρίνιο και Καινούργιο,τι πρέπει να ξέρετε

>
Ξεκίνησε η αποστολή των προστίμων στους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Σε συνάντηση που είχαμε σήμερα με τον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή...
που διατηρεί ασφαλιστικά γραφεία στην περιοχή μας κο Νίκο Λέκκα, μας παραχώρησε τις παρακάτω οδηγίες-διευκρινίσεις σχετικά

Τι πρέπει να ξέρετε

Πριν τρία χρόνια, η πολιτεία ψήφισε τον νόμο 4261 (ΦΕΚ Α 107 05/05/14), ο οποίος (εκτός των άλλων) προβλέπει επιβολή προστίμου στους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, οι οποίοι για να αποφύγουν την επιβολή του, χρειαζόταν απλώς να καταθέσουν (χωρίς καμία επιβάρυνση) τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους (γεγονός που προσωπικά πρότεινα επανειλημμένα σε όσους πελάτες μας αποφάσιζαν να διακόψουν την ασφάλισή τους).

Πως λειτουργεί η διαδικασία του εντοπισμού των ανασφάλιστων αυτοκίνητων και δικύκλων

Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) & το ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ του αρμόδιου υπουργείου, προέβησαν σε διασταύρωση των οχημάτων που κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα (πλέον έυκολά ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, μπορεί μόνος του να κάνει έλεγχο ασφάλισης του οχήματός του μέσω του www.hic.gr).
Εντόπισε τα οχήματα που ήταν σε κυκλοφορία την συγκεκριμένη ημερομηνία και δημιούργησε λίστα ανασφάλιστων οχημάτων. Στη συνέχεια για τα ανασφάλιστα οχήματα που εντοπίστηκαν δημιούργησε ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250€).

Πως επιβάλλονται τα πρόστιμα

Την τρέχουσα εβδομάδα, από την τρίτη 13 Ιουνίου, η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.), για κάθε ιδιοκτήτη / συνιδιοκτήτη ανασφάλιστου οχήματος δημιουργήθηκε όπως προαναφέρθηκε πρόστιμο 250 ευρώ, ωστόσο για κάθε όχημα ή μηχανή είναι υποχρεωτικό να πληρωθεί ένα παράβολο. Αφού δημιουργηθηκε ηλεκτρονικά το αρχείο με τα ανασφάλιστα οχήματα και τις μηχανές η αρμόδια αρχή (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στέλνει ειδοποιητήρια επιστολή στους ιδιοκτήτες είτε με e-mail είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα μηνυμάτων TaxisNet, είτε στην τελευταία δηλωθείσα από αυτούς, στη φορολογική διοίκηση, ταχυδρομική διεύθυνση. Στην επιστολή τους ενημερώνει ότι σε συγκεκριμένη ημερομηνία (ημερομηνία διασταύρωσης) εντοπίσθηκε το όχημά τους ανασφάλιστο και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν κατά περίπτωση.
Παρακάτω ακολουθεί ένα χτεσινό παράδειγμα μηνύματος που έλαβε συντοπίτης μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 
14373629895708140081
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ................

Username : U................. Ονοματεπώνυμο : ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................................

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 06/06/2017, του αρχείου του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά σας ήταν ανασφάλιστο. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει. 

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις παραβόλου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. 

Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας. Ανάκτηση και πληρωμή του μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο, στον ιστότοπο www.aade.gr 

Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση με την παρούσα επιστολή του ιδιοκτήτη του οχήματος

Τι πρέπει να προσέξετε όσοι έχετε ανασφάλιστο όχημα

Εάν το όχημα σας είναι ανασφάλιστο και λάβετε ειδοποιητήρια επιστολή θα πρέπει να πληρώσετε πρώτα το ηλεκτρονικό παράβολο των 250 ευρώ και να ασφαλίσετε στη συνέχεια το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας. Ακόμα και εάν έχετε ασφαλίσει το αυτοκίνητο σας πριν πάρετε την επιστολή με το πρόστιμο θα πρέπει να ξέρετε ότι το ηλεκτρονικό παράβολο ισχύει εφόσον το ασφαλιστήριο σας έχει γίνει μετά από την ημερομηνία διασταύρωσης που αναφέρεται στην επιστολή Ο ιδιοκτήτης που δεν υποχρεούται να προβεί σε ασφάλιση του οχήματός του για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, όπως το έαν έχει ασφαλίσει το αυτοκίνητο του πριν την ημερομηνία διασταύρωσης ή έχει απαλλαγή υποχρέωσης από την ασφάλισή του ή το έχει σε ακινησία του ή έχει διαπιστωθεί λάθος στα στοιχεία κυκλοφορίας του πρέπει να απευθυνθεί στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Ασφαλιστική Επιχείρηση, Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). Εκεί θα ζητήσει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των δεδομένων τους ώστε το όχημα να εξαιρεθεί από το αρχείο των ανασφάλιστων.
Τι ισχύει στις ασφαλιστικές εταιρείες

Οι ασφαλιστικές εταιρείες σύμφωνα με το νόμο πριν ασφαλίσουν ένα όχημα μέσω υπηρεσιών (web service) που παρέχονται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ., προβαίνουν:
1. Σε έλεγχο ο οποίος δείχνει εάν το όχημα που πρόκειται να ασφαλιστεί έχει εντοπισθεί ως ανασφάλιστο και αν έχει πληρωθεί το ηλεκτρονικό παράβολο . Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώνεται αν είναι σωστή η σχέση αριθμού κυκλοφορίας και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη προς αποφυγή λαθών κατά τη σύνταξη των συμβολαίων και αν απαιτείται πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου για την έκδοση του συμβολαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο νόμο.
2. Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, σχετικά με τα στοιχεία αυτού, καθώς και σχετικά με τον αριθμό του παραβόλου που χρησιμοποιήθηκε.
3. Σε ενημέρωση της Δ.ΗΛΕ.Δ. σχετικά με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που λόγω ευθύνης τους περιελήφθησαν στη λίστα των τυχόν ανασφάλιστων ενώ δεν θα έπρεπε. Σε περίπτωση που τα παραπάνω λόγω τεχνικού ζητήματος δεν μπορούν να γίνουν, η ασφαλιστική επιχείρηση δύναται να προβεί στην έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με την προϋπόθεση: να διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο και να ενημερώσει τη Δ.ΗΛΕ.Δ. αμέσως μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονικών συστημάτων και να ενημερώσει τον πολίτη ότι η σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου που τυχόν έχει δημιουργηθεί και εκκρεμεί η πληρωμή του.Έλεγχος συμμόρφωσης για τους παραβάτες

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε τακτά διαστήματα μπορεί να ανταλλάσσει ή να αναζητά στοιχεία από το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών, είτε μαζικά με τη μορφή αρχείου είτε μέσω υπηρεσίας web-service σχετικά με την κατάσταση οχημάτων και να λαμβάνει ενδεικτικά και κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω κατά περίπτωση πληροφορίες:
Α. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος: την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, την ασφαλιστική επιχείρηση, το μοναδικό αριθμό του ηλεκτρονικού παραβόλου που ταυτίζεται με τον αριθμό της ειδοποίησης, εφόσον ήταν απαιτητό.
Β. Σε περίπτωση μη ορθού χαρακτηρισμού ως ανασφάλιστο: την αιτία μη ορθής εικόνας (όπως μη αποστολή του οχήματος από την ασφαλιστική επιχείρηση στο Κέντρο Πληροφοριών), τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που υφίσταται.
Γ. Σε περίπτωση ασφάλισης του οχήματος χωρίς έλεγχο, λόγω τεχνικής αδυναμίας επικοινωνίας των συστημάτων, για το αν το όχημα είχε εντοπιστεί ως ανασφάλιστο κατά τα προαναφερθέντα: -στοιχεία αποτυχημένων κλήσεων (ημερομηνία, ώρα) -αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος -Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη στο όνομα του οποίου συνάφθηκε το συμβόλαιο -τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου.». Σε περίπτωση μη εμφάνισης και μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος με τα οριζόμενα στην παρούσα, η Δ.ΗΛΕ.Δ. σε εύλογο χρόνο και όχι πέραν διμήνου από τη διενέργεια της διασταύρωσης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, αποστέλλει τα στοιχεία του, καθώς και του οχήματός του για το όποιο δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών που προβλέπονται. Επίσης στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή αποστέλλονται τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των οχημάτων τους, για τα οποία συντάχθηκαν ασφαλιστήρια συμβόλαια μετά την ημερομηνία διασταύρωσης χωρίς την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου, για οποιαδήποτε αιτία, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Δεν αποστέλλονται στην Αστυνομική Αρχή τα στοιχεία ιδιοκτητών οι οποίοι, μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, μεταβίβασαν ή διέγραψαν οριστικά από την κυκλοφορία τα οχήματά τους που εντοπίστηκαν ως τυχόν ανασφάλιστα.

Προβλεπόμενες κυρώσεις

Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για έξι (6) μήνες. Αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες και επί εμπλοκής του σε ατύχημα για δύο (2) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης. Χρηματικό πρόστιμο στον κύριο ή κάτοχο του οχήματος και στον οδηγό αυτού, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. Σε περίπτωση που οδηγός του οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος αυτού επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τ/φ 2641057017 ή 6979725935.

6 σχόλια:

 1. Μπράβο ,πολύ κατατοπιστικό άρθρο,ο καθένας λέιε το κοντό του και το μακρύ του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ.ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΑΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ.ΚΑΛΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ,ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΛΕΚΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητήρια σε δημοσιογράφο και εισηγητή για την πληρέστατη ενημέρωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κύριε Λέκκα,εγώ ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό και μένω από τρεις ως εξι μηνες ,το αυτοκινητο μου δεν κινειται αυτό το διαστημα,πρεπει και γω να πληρωσω για όλο το χρονο , το γνωσριζετε;
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δύο επιλογές έχετε: η μία είναι η κατάθεση των πινακίδων το διάστημα που δεν χρειάζεστε το αυτοκίνητό σας και χωρίς καμία επιβάρυνση να τις ξαναπαίρνετε όταν επιθυμείτε. Η δεύτερη είναι η ασφάλισή του για όσο διάστημα φέρει πινακίδες, ανελλιπώς!
  Νίκος Λέκκας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα,μήπως σας ήρθε νέα εγκύκλιος για το πρόστιμο;Δλδ αν το ασφαλίζεις άμεσα ή καταθέσεις πινακίδες και δεν πληρώνεις τα 250 ευ;

   Διαγραφή

Σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά δεν θα δημοσιεύονται!