Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

Εγκύκλιος για τον Έρανο της Αγάπης από την Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

>
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ   

Πρός  τούς  Ἐφημερίους  τῶν  Ἱερῶν  Ναῶν
καί  τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά!

Κάθε χρόνο αὐτές τίς προεόρτιες τῶν Χριστουγέννων ἡμέρες, σᾶς ἐνοχλῶ καί σᾶς καλῶ, ὅλους...
καί ὅλες, νά ἀνταποκριθεῖτε στήν φωνή τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Ὅπως καί ἄλλη φορά καί πάντοτε βέβαια, διστάζω, προβληματίζομαι νά τό κάνω, ἀλλά μέ ὑποκινεῖ, μέ ἀναγκάζει ἡ φωνή τῶν ἀδελφῶν, τῶν συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονται, στεροῦνται καί στοιχειωδῶν ὑλικῶν ἐφοδίων γιά τήν διαβίωσί τους, γιά τήν οἰκογένειά τους, γιά τά παιδιά τους. Καί εἶναι τόσοι πολλοί, οἱ ὁποῖοι δέν φαίνονται, δέν θορυβοῦν, δέν ἀπαιτοῦν, ἀλλά ἀθόρυβα, μέ ὑπομονή, ἀλλά καί μέ θλίψι, ζοῦν τήν φτώχεια τους, τήν στέρησι, τήν πείνα. Δέν ὑπερβάλλω τά πράγματα. Ὡς πνευματικός πατέρας ζῶ καί τήν ὑποκρισία καί τήν ἀνειλικρίνεια πολλῶν, ζῶ ὅμως καί τόν πόνο καί τή δυστυχία ὅλων ὅσων ἔχουν ἀληθινή ἀνάγκη. Αὐτή ἡ ἀληθινή ἀνάγκη μέ ἀναγκάζει νά σᾶς ἐνοχλῶ καί νά σᾶς ἐπιβαρύνω. Μοῦ δίνει δύναμι ὅμως ἡ δική σας ἀγάπη, ἡ δική σας ὁλοπρόθυμη ἀνταπόκρισι, ἡ δική σας θυσία κάθε χρόνο.
Θέλω χωρίς νά φιλοφρονῶ, νά συγχαρῶ ὅλους καί ὅλες σας, γιατί κάθε χρόνο μᾶς διδάσκετε μέ τήν ἀνταπόκρισί σας στόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Τολμῶ καί φέτος νά σᾶς καλέσω στόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης νά προσφέρετε ὅ,τι ἔχετε. Κανείς δέν ἀναγκάζεται, κανείς δέν πιέζεται. Ρωτῆστε τήν ἀγαπῶσα καρδιά σας καί προσφέρετε τό δίλεπτό σας.
Μήν ἀμφιβάλλετε. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ὅπως πάντοτε ἄλλωστε, θά ἀξιοποιήσει τήν προσφορά σας κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Καί ἐσεῖς εὐλογία ἀπό τόν Κύριο τοῦ ἐλέους θά λάβετε.
Ἀγαπητοί, σέ αὐτόν τόν Ἔρανο τῆς ἀγάπης ἄς ἔχουμε σύνθημά μας: «Ἐφέτος τά Χριστούγεννα θά μοιράσω τό ψωμί μου μέ τούς πεινασμένους ἀδελφούς μου».
Ὁ Ἔρανος τῆς ἀγάπης θά διενεργηθεῖ ἀπό 4ης ἕως 14ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.
Ζητῶν συγγνώμην καί εὐχαριστῶν ἕνα ἕκαστον προσωπικῶς γιά τήν προσφορά τῆς ἀγάπης σας, διατελῶ      
Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά δεν θα δημοσιεύονται!