Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Το υπόδειγμα της Ατομικής Πράξης για τα Δικαιώματα από την ΕΑΣ Αγρινίου

>

Αρκετά αναλυτικό το υπόδειγμα, αλλά και περίπλοκο για τους αγρότες
Εν αναμονή της ανάρτησης των προσωρινών δικαιωμάτων, η Ένωση Αγρινίου παρουσιάζει το υπόδειγμα της Ατομικής Πράξης Προσδιορισμού των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, με βάση την οποία θα εκδοθεί...
και ο Τίτλος Προσωρινών Δικαιωμάτων για το 2015. Υπενθυμίζουμε ότι ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που περιέχονται στον τίτλο προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, είναι αποτέλεσμα μηχανογραφικών-διασταυρωτικών ελέγχων, με βάση τα δεδομένα που είχε στη διάθεσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως τον Νοέμβριο 2015. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ατομική πράξη, θα βρείτε 
Επισυνάπτουμε το υπόδειγμα: Υπόδειγμα
Να σημειωθεί ότι η Ένωση Αγρινίου και το εξειδικευμένο μας προσωπικό του Τμήματος Επιδοτήσεων, είναι έτοιμο, τόσο στα κεντρικά μας γραφεία στην Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, όσο και με άριστα καταρτισμένα συνεργεία σε ολόκληρη την περιοχή δράσης μας, να υποβοηθήσει την όλη διαδικασία, ώστε να να γίνει το υπόδειγμα κατανοητό απ' τους παραγωγούς.
 http://www.e-ea.gr