Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές ηλεκτροφωτισμού στο Καινούργιο.

>
Ολοκληρώθηκαν μετά από τρεις ημέρες οι εργασίες επιδιόρθωσης,συντήρησης και...
αλλαγής καμμένων λαμπών σε στήλες ηλεκτροφωτισμού σου Καινούργιο.Σύμφωνα με τον Κώστα Ευθυμίου τακτοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις από κατοίκους που είχε, για θέματα δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.Επίσης ολοκληρώθηκαν και οι επισκευές στο Βλοχό.