Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Γραφείο Υποστήριξης για το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Αγρινίου

>

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι, για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων στο πλαίσιο της  δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για την προώθηση απασχόλησης μέσω ...
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους της Χώρας , θα εξυπηρετεί όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα γραφεία του Δήμου στις  Αποθήκες Παπαστράτου Δαγκλή 25, απέναντι από τα γραφεία του ΟΑΕΕ, από τις 25 Ιανουαρίου  έως  3 Φεβρουαρίου  από τις 09.00π.μ.  – 13.30μ.μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

     ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
41
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΕ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
17
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1/2017   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. 1045/23-1-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ


ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ /  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια υβριστικά,συκοφαντικά ή σχόλια τα οποία δεν αναφέρονται σε αναρτήσεις του kainourgiopress δεν θα δημοσιεύονται!